Ventilatie

koen@loodgieteroostende.com

 

0472/60.07.35

Ventilatie is de basis voor een gezond en ecologisch verantwoord huis.

 

 

Vroeger bestond slechts één manier om je huis te ventileren: ramen en deuren openzetten. Bij slecht weer of extreme koude was dit echter geen evidentie.

 

Tegenwoordig kunnen we kiezen uit verschillende ventilatiesystemen, waarvan systeem C+ en systeem D op heden het meest gebruikt en tegelijk het meest voordelig zijn.

- Mechanische afvoer van vervuilde of gebruikte luchtgebeurt in de vochtige ruimtes (badkamer, toilet, keuken)

 

- Natuurlijke aanvoer van verse lucht via roosters in de ramen in de droge ruimtes (leefruimtes, slaapkamers, bureaus)

 

- Voordelen: + Enkelvoudig leidingsysteem

+ Goedkopere

installatiekost

+ Neemt minder plaats in dan

systeem D

 

- Nadelen: + Toevoer wordt niet gefiltertd

+ In de winter koude toevoer

+ Mogelijke lawaaihinder via

roosters

+ Geen warmterecuperatie

+ Hoeveelheid toegevoerde

lucht is afhankelijk van type

rooster en het weer

Ventilatie C+

Ventilatie D

 

- Mechanische afvoer van vervuilde of gebruikte lucht gebeurt in de vochtige ruimtes (badkamer, toilet, keuken)

 

- Mechanische toevoer van verse lucht in de droge ruimtes (leefruimtes, slaapkamers, bureaus)

 

- Voordelen: + Warmterecuperatie is mogelijk

+ Verse luchtaanvoer wordt

gefilterd

+ Systeem is bij elke

weersomstandigheid in balans.

 

- Nadelen: + Hoger elektrisch verbruik

+ Hogere installatiekost

+ Moeilijker bij renovaties